Policy för cookies

Webbplatsen använder cookies. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi kan lagra och få åtkomst till cookies på din enhet för att optimera din användning av webbplatsen.
Läs mer om hur cookies används på siten

OK

Duodopa Support 020-50 60 50

En trygghet för både vård och patient

Duodopa Supportens uppdrag är att höja kompetensen hos vårdgivare och patient samt öka patientsäkerheten för de parkinsonpatienter som erbjuds Duodopabehandling. Supporttjänsten följer patienten genom hela Duodopabehandlingen samtidigt som graden av support anpassas till varje kliniks önskemål. Projektet drivs och regleras genom avtal mellan AbbVie, klinik och det fristående vårdbolaget ICT Health Support i enlighet med LIF:s överenskommelse med SKL. Dessa avtal registreras också i LIFs samarbetsdatabas.

I supporterbjudandet kring Duodopa ingår kostnadsfritt pumpar, sonder, bär- och informationsmaterial till vård och patient.* Legitimerade sjuksköterskor utför support över hela landet och rapporterar sina aktiviteter i ett elektroniskt journalsystem. För att säkerställa en genomgående hög kvalitet utvärderas supportpersonalen kontinuerligt via en enkät ifylld av patient och/eller anhörig efter behandlingsstart.

Duodopabehandlingen delas upp i olika faser. Patientselektionen sköts enbart av behandlande läkare utan inblandning av Duodopa Support medan det i efterföljande faser finns möjlighet till stöttning utifrån varje kliniks individuella behov.

Förberedelse

I förberedelsefasen erbjuds diskussioner med behandlande läkare kring titreringsform, doser, nedtrappning/utsättning av andra läkemedel, logistik, journalanteckningar mm. Duodopa Support stöttar även med utbildning av vårdpersonal på behandlande klinik, gastro- och röntgenenheter samt med utbildning av patient och anhörig i Duodopasystemet och insättningsprocessen.

Testperiod

Duodopa utprovas individuellt, oftast via en nasointestinal sond. Utprovningen tar normalt 3-5 dagar och kan ske på vårdavdelning, polikliniskt på dagvårdsavdelning eller via telemedicin. Under testperioden hjälper Duodopa Support till att titrera fram en individuellt anpassad morgondos, kontinuerlig dos och extrados för patienten i fråga.

PEG/J

Permanent Duodopabehandling kräver kirurgisk placering av en PEG/J. Stöd och utbildning av Duodopa Support erbjuds före, under och efter ingreppet.

Uppföljning och eventuell eftervård

Uppföljning görs rutinmässigt enligt schema och pump och sonder bör inspekteras var 6:e månad. Eftervård sker enbart vid behov, exempelvis vid problem med sonder och pump. Många ärenden löses via supporttelefonen, men vid behov erbjuds även support på plats hemma hos patienten eller på kliniken.

* Material som rekommenderas av AbbVie

Beställ material från Duodopa Support

Förbrukningsmaterial för Duodopa-systemet, som pump-, sond- och bärmaterial beställs kostnadsfritt via Duodopa Support. Utbildnings- och informationsmaterial beställer du enkelt via e-post.