Policy för cookies

Webbplatsen använder cookies. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi kan lagra och få åtkomst till cookies på din enhet för att optimera din användning av webbplatsen.
Läs mer om hur cookies används på siten

OK

Utbildningar

Duodopakademi

Stärk din kompetens inom Duodopabehandling med vår webbutbildning. Utbildningen ger dig praktiskt och teoretisk kunskap som hjälper dig att säkerställa ett tryggt omhändertagande av dina patienter.

MedUpdates

Uppdatera dig med föreläsningar om de senaste rönen inom t.ex. behandlingsmöjligheter för patienter i komplikationsfas, icke-motoriska symtom och behandling med Duodopa.

Navigate PD

Förbättra vården för patienter med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. En terapiinriktad utbildning framtagen av Abbvie i samarbete med en expertgrupp av neurologer.