Policy för cookies

Webbplatsen använder cookies. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi kan lagra och få åtkomst till cookies på din enhet för att optimera din användning av webbplatsen.
Läs mer om hur cookies används på siten

OK

Duodopakademi

Känner du till Duodopakademi?

Det är en webbutbildning om behandling med Duodopa. Du som arbetar inom vården stärker din kompetens genom både praktisk och teoretisk kunskap om behandlingen – allt för att säkerställa ett bra omhändertagande av patienterna.

Certifiering för sjuksköterskor

Du som är sjuksköterska kan få ett intyg på att du har certifierad kompetens inom Duodopabehandling. Det får du genom att gå igenom modulerna och klara det teoretiska testet samt genomgå ett kort praktiskt test inför en Duodopasköterska.

Bra att ha till hands när du utför utbildningen är pärmen Guide vid Duodopabehandling, samt en Duodopapump och ett PEG/J-set för de praktiska övningarna. Kontakta Duodopa Support (020-50 60 50 alt. info@duodopa.se) om det saknas på din klinik.