Policy för cookies

Webbplatsen använder cookies. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi kan lagra och få åtkomst till cookies på din enhet för att optimera din användning av webbplatsen.
Läs mer om hur cookies används på siten

OK

Navigate PD

Förbättra vården för patienter med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

Navigate PD syftar till att höja vårdstandarden för patienter med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. 103 rörelsestörningsexperter från 13 länder har arbetat framkonsensusrekommendationer kring Parkinsonbehandling bortom orala/transdermala alternativ, baserat på publicerad vetenskaplig evidens i kombination med klinisk erfarenhet. (Odin P. et al. Parkinsonism and Related Disorders 2015 21:1133-1144)

  • Halvdagsutbildning där en regionalt ledande rörelsestörningsspecialist presenterar dessa pan-europeiska konsensusråd med stort fokus på gruppdiskussioner och fall-beskrivningar kring praktisk tillämpning av dem.
  • Vänder sig till läkare och sjuksköterskor som arbetar med Parkinsons sjukdom och genomförs på regional eller lokal ort.
  • Framtagen av AbbVie i samarbete med en expertgrupp bestående av neurologerna Per Odin, Skånes Universitetssjukhus, Dag Nyholm, Akademiska Sjukhuset, Jan Linder, Norrlands Universitets-sjukhus, Anders Johansson, Karolinska Universitetssjukhuset, Björn Holmberg, Sahlgrenska Universitets-sjukhuset, Christian Carlström, Neurology Clinic och Per-David Alm, Västerås Sjukhus.

Kontakta vår medicinska avdelning för mer information och bokning, info@abbvie.se